Ba­se­rad på ro­man av le Car­ré

Our kind of trai­tor

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Film­ver­sio­nen av John le Car­ré- ro­ma­nen ”Vår egen för­rä­da­re” är väl­gjord, ut­an att rik­tigt nå upp till sam­ma ni­vå som se­na­re års fil­mer och tv-se­ri­er av To­mas Al­fred­son och Su­san­ne Bi­er, ”Tin­ker, tai­lor, sol­di­er, spy” och ”The night ma­na­ger”. Här hand­lar det om ett all­de­les van­ligt brit­tiskt par ( Ewan McG­re­gor, Than­die Newton) som mö­ter en peng­a­tvät­ta­re ( Stel­lan Skars­gård) från rys­ka maf­fi­an. Han vill ha de­ras hjälp att hop­pa av allti­hop och han kan loc­ka den brit­tis­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten med att han har av­slö­jan­de upp­gif­ter de vill åt. Se­dan är cir­ku­sen i gång … Fi­nur­lig in­trig och bra skå­de­spe­le­ri. (2016)

Stel­lan Skars­gårds roll­fi­gur vill läm­na maf­fi­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.