Sa­bi­na lär ut go­spel

Så myc­ket bätt­re

TV Tidningen - - DAGENSDAGENS -

Det är Sa­bi­na Ddum­bas dag i ”Så myc­ket bätt­re”. Hon riv­star­tar mor­go­nen med att bju­da gäng­et på en go­spel-lek­tion.

Sa­bi­na Ddum­ba är upp­växt i Nac­ka i Stock­holm. Hon har ti­di­ga­re med­ver­kat i ”X Factor Sve­ri­ge” och ”Mo­ra­eus med me­ra” och 2016 vann hon pri­set för årets ny­kom­ling på P3 Guld-ga­lan. Sa­bi­na har bland an­nat sjung­it med ame­ri­kans­ka ar­tis­ten Ka­te Per­ry och kö­rat bakom svens­ka Jen­ny Wil­son.

För­u­tom go­spel­sväng så får öv­ri­ga del­ta­ga­re för­sö­ka bril­je­ra i mat­lag­ning, men re­sul­ta­tet im­po­ne­rar in­te på den svår­flir­ta­de Sa­bi­na.

Av Jan-Olov An­ders­son

MU­SIK OCH MAT Sa­bi­na Ddum­ba ger gäng­et en grund­lek­tion i go­spel och en mat­lag­nings­ut­ma­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.