Mi­a­mi vice

TV Tidningen - - DAGENSDAGENS -

Lång­films­ver­sio­nen av den glitt­ri­ga tv-se­ri­en från 1980ta­let är en be­tyd­ligt mör­ka­re och mer dys­ter histo­ria där hjäl­tar­na in­fil­tre­rar en li­ga knark­smugg­la­re. Co­lin Far­rell och Ja­mie Foxx har ta­git över Don John­sons och Philip Mi­chael Tho­mas rol­ler. Det he­la är gans­ka väl­gjort, med en re­jäl dos ac­tion – men trots det ing­et som gri­per tag. (2006)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.