Hög igen­kän­ning

Mic­ke & Ve­ro­ni­ca

TV Tidningen - - DAGENSDAGENS -

En ro­man­tisk ko­me­di om kärlek över klass­grän­ser­na. Hon ( Iza­bel­la Sco­rupco) är lä­ka­re, han ( Da­vid Hellenius) är snic­ka­re. De möts i sam­band med att han re­no­ve­rar hen­nes kök. Bå­da är en­sam­stå­en­de med varsitt tolvå­rigt barn. He­ta käns­lor upp­står och för att prö­va om de pas­sar till­sam­mans, far de med bar­nen på som­mar­se­mes­ter till hen­nes över­klass­för­äld­rar i Bo­hus­län. Hen­nes för­äld­rar ( Claes Ljung­mark, Su­zan­ne Reu­ter) har ing­en som helst för­stå­el­se för vad dot­tern ser hos den enk­la snic­ka­ren. Bar­nen tyc­ker in­te hel­ler om för­äld­rar­nas för­hål­lan­de. Ska kär­le­ken över­le­va? Väl­spe­lat och hög igen­kän­nings­fak­tor, un­ge­fär som i re­gis­sö­ren Staf­fan Lind­bergs ti­di­ga­re fil­mer ”Som­ma­ren med Gö­ran” och ”En gång i Phu­ket”. (2015)

KÄR­LE­KEN PRÖVAS Iza­bel­la Sco­rupco och Da­vid Hellenius gör hu­vud­rol­ler­na i den­na väl­spe­la­de kär­leksko­me­di.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.