Rep­må­nad el­ler hur man gör poj­kar av män

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Las­se Åbergs ko­me­di om ett an­tal män på rep­mö­te. Många skämt om be­fäl, sprit, kvin­nor och för­äls­kel­ser. ”All lik­het med det ba­na­la är av­sikt­lig”, sa­de re­gis­sö­ren. Med ho­nom själv, Jan­ne ”Lof­fe” Carls­son (1937–2017), Wei­ron Holm­berg med fle­ra. (1979)

Las­se Åberg spe­lar i sin egen ko­me­di.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.