The pro­mi­se

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Ame­ri­kanskt dra­ma som är bå­de en kärlekshistoria, ett tri­ang­eld­ra­ma och en ef­fek­tiv histo­ri­eskild­ring av folk­mor­det på ar­me­ni­er 1915–1917, som Tur­ki­et fort­fa­ran­de väg­rar er­kän­na. Ga­len­ska­pen i ex­trem na­tio­na­lism il­lu­stre­ras på ett över­ty­gan­de sätt. Med Christi­an Ba­le, Oscar Isaac och Char­lot­te Le Bon. (2017)

Skild­rar ef­fek­tivt folk­mor­det på ar­me­ni­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.