Hund­ra­ettå­ring­en som smet från no­tan och för­svann

TV Tidningen - - FILMKANALER -

En upp­föl­ja­re som är tro­gen käns­lan från förs­ta fil­men. Det bör­jar på Ba­li. Al­lan Karls­son ( Ro­bert Gustafs­son) fyl­ler 101 år. Intri­gen kret­sar se­dan kring läs­ke­dryc­ken Folkso­dan som Al­lan var med om att ska­pa av en slump. (2016)

En lite tön­tig histo­ria räd­das av skå­di­sar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.