För­sö­ker gå vi­da­re i li­vet

The affair

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

HBO Nor­dic

En ny sä­song av ” The affair” är här – och pro­ble­men fort­sät­ter att ho­pa sig för de otro­hets­drab­ba­de ex-ma­kar­na.

I den första sä­song­en av dra­ma­se­ri­en ”The affair” fick tittarna lä­ra kän­na för­fat­ta­ren tilli­ka fa­mil­je­fa­dern No­ah ( Do­mi­nic West) som var lyck­ligt gift med He­len ( Mau­ra Ti­er­ney). Men när Ali­son ( Ruth Wil­son), vars äk­ten­skap med Co­le ( Jos­hua Jack­son) kna­ka­de i fo­gar­na, och No­ah möt­tes föll de för varand­ra – och till­va­ron vän­des upp och ner för de in­blan­da­de.

I den fjär­de sä­song­en gli­der No­ah, He­len, Ali­son och Co­le allt läng­re ifrån varand­ra. De har ham­nat i nya re­la­tio­ner, vil­ket gör att de mås­te ta ställ­ning till huruvi­da de vill läm­na det för­flut­na för gott. I den nya sä­song­en ses även Sa­naa Lat­han och Ra­mon Rod­ri­gu­ez i vik­ti­ga rol­ler. Ett nytt av­snitt av se­ri­en släpps var­je mån­dag.

PRISAD Mau­ra Ti­er­ney och Do­mi­nic West i den Golden Globe-be­lö­na­de se­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.