Russ

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

I ung­doms­se­ri­en ”Skam” fick tittarna lä­ra sig li­te om stu­dent­fi­ran­de i Norge. Re­a­li­ty­se­ri­en ”Russ” har gått dju­pa­re och skild­rar hur någ­ra nors­ka ung­do­mar un­der gym­na­si­ets sista må­nad för­be­re­der och ge­nom­för stu­dent­fi­ran­det, ”rus­se­fi­ran­det” med fes­ter och ”rus­se­bus­sar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.