Föns­ter mot me­di­e­värl­den

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

SVT Play

Jan He­lin, pro­gram­di­rek­tör på SVT, le­der ett pro­gram där han dis­ku­te­rar ak­tu­el­la me­di­e­frå­gor med in­bjud­na ex­per­ter. Bland gäs­ter­na finns bå­de er­far­na pub­li­cis­ter och ny­a­re ansikten i me­di­e­värl­den, och var­je vec­ka pub­li­ce­ras ett nytt av­snitt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.