Da­vid Beck­ham: kär­lek till fotboll

TV Tidningen - - DAGENS -

22.15

Han tor­de va­ra en av värl­dens mest kända – och ri­kas­te – fot­bolls­spe­la­re. För att vi­sa hur fot­bol­len för­e­nar och sam­man­för män­ni­skor åker Da­vid Beck­ham i den re­pri­se­ra­de do­ku­men­tä­ren jor­den runt och spe­lar fotboll i by­ar i Pa­pua Nya Gu­i­nea, i Ne­pal, på isen i Antark­tis och på Mi­a­mis höj­der.

Da­vid Beck­ham i Bu­e­nos Aires.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.