Dej­ten tar ny vänd­ning

En natt

TV Tidningen - - DAGENS -

19.30

Ef­ter att Jo­nas ( Anders Baas­mo Christi­an­sen) av­slö­jats med att spe­la ett dub­bel­spel för­står han att för­hål­lan­det med Vil­de är på väg att ta slut. Han be­stäm­mer sig för att va­ra är­lig mot Eli­sa­beth ( MyAn­na Bu­ring). I dra­ma­se­ri­en ”En natt” in­ser de nu att de fak­tiskt har mer ge­men­samt än vad de först trod­de.

Jo­nas och Eli­sa­beth på träff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.