På ett far­ligt upp­drag

Our girl

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

I den and­ra sä­song­en av ”Our girl” föl­jer vi den er­far­na ar­mé­sjuk­vår­da­ren Ge­or­gie La­ne när hon tar sig an ett far­ligt upp­drag i So­ma­lia.

Den första sä­song­en hand­la­de om Mol­ly Dawes ( La­cey Tur­ner) som tog värv­ning i den brit­tis­ka ar­mén ef­tersom hon tyck­te att li­vet ba­ra stod och stam­pa­de. Sä­song två föl­jer en ny kvin­na, Ge­or­gie La­ne ( Michel­le Ke­e­gan), som tar sig an ett sex vec­kor långt upp­drag i Nai­ro­bi där hon ska hjäl­pa flyk­ting­ar i ett lä­ger som grän­sar till So­ma­lia. Näs­tan di­rekt kid­nap­pas en hjälp­ar­be­ta­re och Ge­or­gia be­stäm­mer sig för att hit­ta hen­ne.

Ge­or­gie La­ne ute på fäl­tet.

SÖKINSATS Michel­le Ke­e­gan som ar­mé­sjuk­vår­da­ren Ge­or­gie La­ne. Hon le­tar ef­ter en kid­nap­pad hjälp­ar­be­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.