Rus­ki­ga re­kry­ter

TV Tidningen - - DAGENS -

15.40

En ko­me­di fylld av mu­sik. En ti­dig film där man pa­ra­de ihop De­an Martin (1917–1995) och Jer­ry Lewis (1926– 2017) och fick en pu­blik­suc­cé, trots att det san­ner­li­gen in­te till­hör det bäs­ta de gjor­de ihop. De spe­lar natt­klubb­sar­tis­ter som kal­las in i ar­mén. En av dem vill ut i strid, den and­ra vill det ab­so­lut in­te och ko­mis­ka för­veck­ling­ar upp­står. (At war with the ar­my, 1951)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.