The last song

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Ef­ter över hund­ra av­snitt av ”Han­nah Mon­ta­na” vil­le Mi­ley Cyrus, då 17 år, gå vi­da­re in i en mer vux­en kar­riär. Hon är ut­märkt som en li­te tru­lig tjej i den ame­ri­kans­ka sö­dern. Här vän­tar bå­de kär­lek (med Li­am Hemsworth) och upp­gö­rel­ser med pap­pan ( Greg Kin­ne­ar). Al­la per­so­ner­na känns tro­vär­di­ga, det är svårt att in­te bli be­rörd. (2010)

Är mest känd som ”Han­nah Mon­ta­na”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.