Un­der be­läg­ring

TV Tidningen - - DAGENS -

22.00

Ste­ven Se­a­gals bäs­ta film. När ter­ro­ris­ter (bland and­ra Tommy Lee Jo­nes och Ga­ry Bu­sey) ka­par ett ör­logs­far­tyg med kärn­va­pen, har de in­te räk­nat med att bå­tens kock är en fö­re det­ta kom­man­do­sol­dat (Se­a­gal, för­stås).

Gans­ka spän­nan­de och skick­ligt re­gis­se­rat av Andrew Da­vis, som se­dan gjor­de ”Ja­gad”. (Un­der si­e­ge, 1992)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.