Eva & Adam: Fy­ra fö­del­se­da­gar och ett fi­asko

TV Tidningen - - FILMKANALER -

18.25

Un­der­hål­lan­de barn- och ung­doms­film med sam­ma roll­fi­gu­rer som i den po­pu­lä­ra tv-se­ri­en och böc­ker­na. Li­te kär­leks­strul och di­ver­se pro­blem i re­la­tio­nen till vux­en­värl­den. El­len Fjæstad och Car­lRo­bert Hol­mer Kårell är myc­ket bra i ti­tel­rol­ler­na. (2001)

Kär­leks­be­kym­mer och and­ra pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.