Le­gen­den om Tar­zan

TV Tidningen - - FILMKANALER -

22.00

När Tar­zan, en av värl­dens mest kända hjälte­fi­gu­rer, för första gång­en på åra­tal blir på­kostad stor­film, har Alexander Skars­gård ti­tel­rol­len. Och han över­ty­gar i den­na även­tyrs­film i Afri­kas djung­ler. Han ger Tar­zan en mänsk­lig ut­strål­ning, en per­son med käns­lor och ett so­ci­alt pa­tos. (The le­gend of Tar­zan, 2017)

Fil­men kos­ta­de knappt 1,5 mil­jar­der kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.