Trains­pot­ting 2

TV Tidningen - - FILMKANALER -

23.00

En upp­föl­ja­re till skild­ring­en av någ­ra knar­kan­de ung­do­mar i Edin­burgh, som gjor­de så­väl skå­de­spe­lar­na som re­gis­sö­ren Dan­ny Boy­le till stjär­nor. Nya fil­men speg­lar sig he­la ti­den med och mot sin fö­re­gång­a­re. Ewan McG­re­gors och de and­ras roll­fi­gu­rer har svårt att hit­ta till­ba­kad­ra. (T 2 Trains­pot­ting, 2017)

Oklart vad re­gis­sö­ren vill med upp­föl­ja­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.