Käpp­häst ge­nom li­vet

Hob­by­hor­se re­vo­lu­tion

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

Den fins­ka do­ku­men­tä­ren hand­lar om ett gäng tje­jer som står på trös­keln till vux­en­li­vet.

I fil­men möts de ton­å­ri­ga tje­jer­na som al­la har en li­te ud­da hob­by – de ri­der käpp­häst. En syss­la som är re­la­tivt stor i Fin­land och har 10 000 ut­ö­va­re som täv­lar i bå­de dres­syr och hopp­ning.

”Hob­by­hor­se re­vo­lu­tion” när­mar sig äm­nen som ge­men­skap, sys­ter­skap, mobb­ning, svå­rig­he­ter­na att växa upp och att hit­ta sig själv och käns­lan av att in­te rik­tigt pas­sa in. När fil­men ha­de pre­miär för­ra året kal­la­de DN den för ”en av årets bäs­ta do­ku­men­tä­rer”.

De har en nå­got ud­da hob­by.

FRISTAD Att ri­da käpp­häst kan va­ra en till­flyktsort från plå­go­an­dar. Det skild­ras i do­ku­men­tä­ren från för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.