Trans­por­ter 3

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Tredje och sista fil­men i se­ri­en. Nu ska The trans­por­ter ( Ja­son Statham) kö­ra en kid­nap­pad onö­digt vac­ker dot­ter ( Na­ta­lya Ru­da­ko­va) till en po­li­ti­ker i Ukrai­na från Mar­seil­le till Odes­sa. He­la ti­den ja­gad av di­ver­se ”bad guys”. Högt tem­po och rätt för­ut­säg­bar action från bör­jan till slut. Ro­bert Knep­per, känd som T-Bag i tv-se­ri­en ”Pri­son bre­ak”, gör skurkrol­len. (2008)

Ree­se Wit­herspoon och Paul Rudd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.