Un­der be­läg­ring 2

TV Tidningen - - DAGENS -

22.00

Ori­ginal­fil­men från 1992 var en myc­ket väl­gjord ac­tion­film. Det här är ba­ra en B-ko­pia. Ännu en gång be­fin­ner sig Ste­ven Se­a­gals tuf­fa fö­re det­ta Na­vy SEAL-sol­dat av en slump på en plats som ter­ro­ris­ter tar över, ett tåg som fär­das ge­nom Klip­pi­ga ber­gen, på väg till Los Ang­e­les. För­ut­säg­bar action. (Un­der Si­e­ge 2: Dark ter­ri­to­ry, 1995)

Ste­ven Se­a­gal i för­ut­säg­bar b-action.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.