Pat­ri­ots day

TV Tidningen - - FILMKANALER -

22.45

En film om bomb­då­den vid Boston Ma­rat­hon 2013 och det po­lispå­drag som se­dan följ­de. En på­hit­tad per­son, som lik­som får sym­bo­li­se­ra allt man för­knip­par med då­den i en en­da per­son. Re­gis­sö­ren Pe­ter Berg kom­bi­ne­rar ef­fek­tivt action och spänning med när­gång­na per­son­por­trätt och ett fint por­trätt av Boston. (2016)

Mark Wahl­berg spe­lar po­lis på ter­ri­o­rist­jakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.