Mau­die

TV Tidningen - - FILMKANALER -

20.00

Histo­ri­en om Maud Lewis (1903–1970), en konst­när i Ka­na­da som fick sitt ge­nom­brott först någ­ra år fö­re sin död. Hon led av reu­ma­tism och hon och ma­ken ( Et­han Haw­ke) lev­de stör­re de­len av sitt liv i ex­trem fat­tig­dom. I dag är hen­nes gam­la hus ett li­tet men väl­be­sökt mu­se­um. Sal­ly Hawkins är ly­san­de i hu­vud­rol­len. (2016)

Hjär­te­vär­man­de histo­ria om ett fat­tigt par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.