Mad Max: Fu­ry ro­ad

TV Tidningen - - DAGENS -

22.00

En ef­ter­läng­tad ”re­boot” som till vis­sa de­lar lev­de upp till för­vänt­ning­ar­na. Den­na fjär­de film har Tom Har­dy i ti­tel­rol­len och Char­li­ze The­ron som en häf­tig kvinn­lig hjäl­tin­na. Biljak­ter­na är ma­ka­löst skick­ligt fil­ma­de. Men histo­ri­en är tunn. Och pa­u­ser­na mel­lan biljak­ter­na, där hu­vud­per­so­ner­na re­flek­te­rar över till­va­ron, blir mest flos­kel­fyll­da re­plik­skif­ten. (2016)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.