Two weeks no­tice

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

En myc­ket un­der­hål­lan­de kär­leksko­me­di i New York-mil­jö. Hugh Grant spe­lar en skru­pel­fri mång­mil­jo­när i bygg­nads­bran­schen, Sand­ra Bul­lock en smart ad­vo­kat som käm­par för att räd­da k-märk­ta hus. Trots att de egent­li­gen av­skyr varand­ra, blir de kä­ra.

Kvic­ka re­pli­ker och en all­var­lig un­der­ton. (2002)

Hugh Grant och Sand­ra Bul­lock.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.