Tror de hit­tar en obe­bodd planet

Ali­en: Co­ve­nant

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.35

Sjät­te fil­men i se­ri­en och en slags fri­ståen­de fort­sätt­ning till ”Pro­met­heus” (2012). Be­sätt­ning­en om­bord på rymd­skep­pet Co­ve­nant hit­tar en okänd planet. Tror de. När de väl har lan­dat gör de fruk­tans­vär­da upp­täck­ter och tving­as fly hals över hu­vud. Fick de kanske med sig nå­got far­ligt om­bord på rymd­skep­pet? Kvar från för­ra fil­men är Michael Fass­ben­der och Kat­he­ri­ne Wa­terston, nya i be­sätt­ning­en är Bil­ly Crudup, Dan­ny McBri­de, De­mián Bichir och Car­men Ejo­go. Det är väl­gjord sci fi-spänning, någ­ra sce­ner är ma­ka­löst skick­ligt gjor­da, men som hel­het på­min­ner det li­te väl myc­ket om den första fil­men i se­ri­en, fast in­te fullt li­ka bra. (2017)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.