The descen­dants

TV Tidningen - - FILMKANALER -

18.15

”Si­de­ways”-re­gis­sö­ren Alexander Pay­nes se­nas­te rik­ti­ga mäs­ter­verk. Ett fa­mil­je­och släkt­dra­ma som he­la ti­den en­ga­ge­rar, ro­ar och över­ras­kar på ett minst li­ka över­ty­gan­de sätt. Ut­spe­las på Ha­waii och har Ge­or­ge Cloo­ney i hu­vud­rol­len. All­var, vär­me och med­mänsk­lig­het. Fil­men vann en Oscar för bäs­ta ma­nus. (2011)

Ett en­ga­ge­ran­de fa­mil­jedra­ma på Ha­waii.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.