The world’s end

TV Tidningen - - DAGENS -

23.20

Ed­gar Wright och Si­mon Pegg av­slu­tar sin så kal­la­de Cor­net­to-tri­lo­gi (ef­ter ”Shaun of the de­ad” och ”Hot fuzz”) med en ga­len ko­me­di om ett me­del­ål­ders gäng som åter­före­nas för en klas­sisk pubrun­da – och ham­nar mitt i en in­va­sion av ut­omjording­ar. Ro­ligt och väl­spe­lat med Pegg, Martin Fre­e­man, Paddy Con­si­di­ne, Nick Frost, Ed­die Marsan och Ro­samund Pi­ke. (2013)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.