Min brors flick­vän

TV Tidningen - - DAGENS -

13.00

An­norlun­da kär­leksko­me­di. Ste­ve Ca­rell spe­lar änk­ling­en som stö­ter ihop med en trev­lig kvin­na ( Ju­li­et­te Bi­noche) i en bok­han­del. De by­ter te­le­fon­num­mer. Vid fa­mil­jens sto­ra sam­man­komst un­der en helg dy­ker kvin­nan upp igen – som flick­vän till änk­ling­ens bror ( Da­ne Cook). Upp­lagt för ro­man­tis­ka kom­pli­ka­tio­ner allt­så ... (Dan in re­al li­fe, 2007)

Upp­lagt för kär­leks­be­kym­mer …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.