Moon­light

TV Tidningen - - FILMKANALER -

18.00

Fil­men som vann en Oscar som bäs­ta film i fjol. Bar­ry Jenkins film ut­spe­las (mesta­dels) i Mi­a­mis svar­ta kvar­ter och hand­lar om att va­ra ung, fat­tig, svart och gay. Vi föl­jer via oli­ka skå­de­spe­la­re en ung grabb fram till ett helt an­norlun­da vux­en­liv. En myc­ket stark histo­ria. Fil­men vann även Oscar för bäs­ta bi­roll och ma­nus. (2016)

För­ra årets bäs­ta film en­ligt Oscarsa­ka­de­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.