Pas­seng­ers

TV Tidningen - - FILMKANALER -

18.00

En myc­ket an­norlun­da mix av ro­man­tik och sci fi. En rymd­far­kost är ute på en 120 år lång re­sa. 5 000 pas­sa­ge­ra­re lig­ger ned­söv­da. Men ge­nom ett fel vak­nar en in­gen­jör ( Chris Pratt) upp. han blir uttrå­kad och väc­ker den vack­ras­te kvin­nan ( Jennifer Law­rence) som lig­ger ned­sövd. Väl­spe­lat och en ori­gi­nell in­trig. (2016)

Sci fi med Chris Pratt och Jennifer Law­rence.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.