The hand­maid's ta­le

TV Tidningen - - DAGENS -

23.05

I sä­song­ens näst sista av­snitt gör Off­red ( Eli­sa­beth Moss) en far­lig re­sa åt mot­stånds­rö­rel­sen. Ja­ni­ne ( Ma­de­li­ne Brewer) får en ny be­fatt­ning, och Se­re­na Joy ( Yvonne Stra­hov­ski) miss­tän­ker att kom­men­dö­ren är otro­gen. Se­ri­en ut­spe­lar sig i en dysto­pisk framtid där en re­li­giös re­ge­ring styr lan­det.

Ja­ni­ne och Aunt Ly­dia (Ann Dowd).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.