Be­sö­ker mat­ri­ar­kat

Ex­tre­ma äk­ten­skap

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

I do­ku­men­tär­se­ri­en från brit­tis­ka BBC har vi hit­tills fått lä­ra oss mer om mång­gif­te i Kenya och om hur kvin­nans roll ser ut hos ult­ra­or­to­doxa ju­dar i Is­ra­el. I sista de­len träf­far Ka­te Hum­b­le i stäl­let kvin­nor som le­ver i ett mat­ri­ar­kat i In­di­en. Där är den yngs­ta dot­tern arv­ta­ga­re i fa­mil­jen.

Ka­te Hum­b­le be­ger sig till In­di­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.