The lo­ve punch

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

En kupp­film som till stor del ut­spe­las på frans­ka ri­vi­e­ran. Pi­er­ce Brosnan/Em­ma Thomp­son och Ti­mot­hy Spall/ Ce­lia Im­rie spe­lar dem som ska lu­ra en skurk ( Lau­rent La­fit­te), som har blåst dem på de­ras pen­sions­peng­ar, på en dyr­bar ju­vel.

Täm­li­gen få­nig och krys­tad in­trig, men bra skå­de­spe­la­re räd­dar allti­hop från full­stän­dig ka­ta­strof. (2013)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.