Sto­ne är ly­san­de

Ea­sy A

TV Tidningen - - DAGENS -

19.10

Ge­nom­brotts­fil­men för Em­ma Sto­ne, Oscarsvin­na­re för bäs­ta skå­de­spe­lers­ka för fil­men ”La la land” häromå­ret.

Ame­ri­kans­ka ko­me­di­er i high school-mil­jö går det tret­ton på dus­si­net av, men den här är snäp­pet smar­ta­re än de fles­ta. Och Em­ma Sto­ne är full­kom­ligt ly­san­de som ton­årstje­jen som skäms över att ha till­bring­at en helg i en­sam­het och där­för hit­tar på en histo­ria om att hon för­lo­ra­de oskul­den un­der en hän­del­se­rik dejt. Ryk­ten sprids och någ­ra da­gar se­na­re tyc­ker al­la att hon är plug­gets slam­pa. Allt le­der till tra­gi­ko­mis­ka för­veck­ling­ar, där bå­de hen­nes lä­ra­re och för­äld­rar blir in­drag­na.

Många bra skå­de­spe­la­re och rap­pa re­plik­skif­ten, i en film som på ett smart sätt vän­der upp och ned på my­ter och för­do­mar kring ton­års­sex­u­a­li­tet. (2010)

FÅR DÅ­LIGT RYKTE Oli­ves (Em­ma Sto­ne) lögn­er om hur hon till­bring­at hel­gen får oöns­ka­de kon­se­kven­ser för hen­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.