Fa­mil­je­hem­lig­he­ter

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.30

Gri­pan­de svenskt fa­mil­jedra­ma av Kjell-Åke Andersson. Bos­se ( Rolf Lass­gård) och Mo­na ( Maria Lundqvist) är gif­ta och har tre barn i en små­stad på 1970-ta­let. Men det finns spric­kor i hus­grun­den och i för­hål­lan­det och var­je fa­mil­je­med­lem döl­jer nå­got plåg­samt för de and­ra. (2001)

Rolf Lass­gård och Maria Lundqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.