Käns­lan av ett slut

TV Tidningen - - FILMKANALER -

22.05

Bra film­ver­sion av Ju­li­an Bar­nes hyl­la­de ro­man. Jim Bro­ad­bent och Har­ri­et Wal­ter är det brit­tis­ka från­skil­da pen­sio­närspa­ret som vän­tar på att dot­tern ( Michel­le Doc­ke­ry) ska ge dem ett barn­barn. Ett brev och ett arv vän­der upp och ner på li­vet. Väl­spe­lat och gri­pan­de. (The sen­se of an en­ding, 2017)

Väl­spe­lat och gri­pan­de fa­mil­jedra­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.