Li­ne ut­ma­nar sig själv

Li­ne fix­ar krop­pen

TV Tidningen - - DAGENS -

22.55

I sä­song­ens sista av­snitt gör Li­ne Elv­sås­ha­gen ett per­son­lig­hets­test och för­sö­ker lä­ra sig hur man blir fri från sin kropps­fix­e­ring ge­nom att ut­ma­na si­na räds­lor. Först ska hon över­nat­ta all­de­les en­sam ute i en öds­lig skog, se­dan ska hon gå på ett bi­kini­par­ty med al­la si­na kom­pi­sar.

Ska gå på bi­kini­par­ty med vän­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.