Hjärt­skä­ran­de

What Mai­sie knew

TV Tidningen - - DAGENS -

23.30

Ett själv­upp­ta­get New York-par bryr sig mer om sig själ­va än sin sex­å­ri­ga dot­ter. Mam­man ( Ju­li­an­ne Mo­o­re) är en rock­stjär­na som job­bar med en ny ski­va. Pap­pan ( Ste­ve Coo­gan) är en af­färs­man och konst­hand­la­re stän­digt upp­ta­gen med vik­ti­ga sam­tal i mo­bil­te­le­fo­nen.

Det är hjärt­skä­ran­de att ur dot­tern Mai­si­es (su­ve­rä­na barn­skå­de­spe­lers­kan Ona­ta Apri­le) syn­vin­kel se hur hon för­står att det bör­jar bra­ka åt sko­gen när mam­ma all­tid är men­talt från­va­ran­de och pap­pan re­dan in­nan skils­mäs­san är li­te för när­gång­en med hen­nes barn­flic­ka ( Jo­an­na Van­der­ham).

Bå­da gif­ter om sig. Rock­stjär­nan med en yng­re sti­lig bar­ten­der, spe­lad av Alexander Skars­gård. Hans roll­fi­gur blir fil­mens själ. Han som får kli­va in som re­serv­pap­pa och gör det hel­hjär­tat.

Den svens­ka stjär­nan, Em­myoch Golden Globe-be­lö­nad för tv-se­ri­en ”Big litt­le li­es”, gör här ett myc­ket gri­pan­de mans­por­trätt. (2012)

HELHJÄRTAD EXTRAPAPPA Alexander Skars­gård gör ett gri­pan­de mans­por­trätt som lil­la Mai­si­es re­serv­pap­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.