Ni­ce­vil­le

TV Tidningen - - DAGENS -

17.05

Myc­ket starkt och gri­pan­de drama ef­ter Kat­hryn Stoc­ketts ro­man. Em­ma Sto­ne spe­lar bli­van­de för­fat­ta­ren som gör skan­dal när hon bör­jar in­ter­vjua svar­ta hem­bi­trä­den hur de upp­le­ver sitt liv i 1960-ta­lets ra­sis­tis­ka ame­ri­kans­ka syd­sta­ter. Bra spel av Vi­o­la Da­vis och Octa­via Spencer, den sist­nämn­da vann en väl­för­tjänt bi­rolls-Oscar. (The help, 2011)

Em­ma Sto­ne spe­lar Ske­e­ter Phe­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.