SOMNAR TILL SE­RI­ER

TV Tidningen - - HETAST& KALLAST -

Anna Brolin. NAMN: ÅLDER: 38 år. Sön­der­na Lio och El­ton FA­MILJ: med ma­ken Jesper Rod­h­born. Pro­gram­le­da­re för

BAK­GRUND: sport­sänd­ning­ar i TV4 och i C Mo­re. Pro­gram­le­da­re för ”Big­gest lo­ser” och ”Ny­hets­mor­gon”, del­ta­ga­re i ”Let's dan­ce” 2013. Som pro­gram­le­da­re AK­TU­ELL: för TV4:s stu­dio un­der fot­bolls-VM i Ryss­land. ”Li­ves­port SER PÅ TV: pri­o­ri­te­ras hos oss, men med två små barn blir det in­te så myc­ket tid över för det. An­nars är jag en rik­tig ny­hetsjun­kie och CNN rul­lar fre­kvent hem­ma. Det finns många se­ri­er som jag gil­lar men som jag är­ligt ta­lat of­tast somnar till nu­me­ra.”

Det kom­mer att bli otro­ligt tufft men jag är op­ti­mis­tisk

I ”Let’s dan­ce” 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.