Lost in trans­la­tion

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Sofia Cop­po­las drama om två ame­ri­ka­ner som till­sam­mans kän­ner sig vils­na i en ho­tell­skyskra­pa i To­kyo. Han är film­stjär­na på be­sök. Hon är en fi­lo­so­fistu­dent som mest tyc­ker att hon är i vägen för sin man, en hipp mo­de­fo­to­graf. Gri­pan­de, ve­mo­digt, ro­ligt och väl­digt väl­spe­lat. (2003)

Bill Mur­ray och Scar­lett Johansson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.