Fun­ny girl

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Bar­b­ra Strei­sand var ba­ra 26 år när hon vann en Oscar för sin film­de­but i den här väl­gjor­da mu­si­ka­len. Hon spe­lar Fan­ny Brice, va­ri­e­téar­tist med trass­ligt pri­vat­liv. Omar Sha­rif spe­lar hen­nes sto­ra kär­lek. Kult­fak­ta: Film­bo­la­get vil­le ha Shir­ley MacLai­ne i ti­tel­rol­len, men pro­du­cen­ten tja­ta­de in Strei­sand. (1968)

Ha­de ti­di­ga­re gjort rol­len på Bro­ad­way.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.