Konst­närs­dröm­men: Eng­land

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

När ”Konst­närs­dröm­men: Eng­land” fort­sät­ter tes­tar del­ta­gar­na skug­gor och ljus på en hi­sto­risk plats – Blen­heim Pa­la­ce, där pre­miär­mi­nis­tern Winston Chur­chill föd­des. Det är ett av Stor­bri­tan­ni­ens störs­ta och mest kän­da slott och här får ta­lang­er­na träf­fa Chur­chills barn­barn Em­ma So­a­mes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.