Sanningen om sömn

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

Många män­ni­skor upp­le­ver i dag sömn­svå­rig­he­ter – men vad be­ror det på? Lä­ka­ren och ve­ten­skaps­jour­na­lis­ten Mi­chael Mos­ley för­sö­ker be­sva­ra frå­gan med hjälp av fors­ka­re. En god natts sömn har an­setts va­ra ett en­kelt re­cept mot lät­ta­re åkom­mor och här ges tips på hur man kan för­bätt­ra sömn­kva­li­te­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.