Mar­koo­lio öpp­nar upp

Som­mar i P1

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

13.00

Mar­ko Lehto­sa­lo tar av sig den glät­ti­ga Mar­koo­lio-masken och be­rät­tar om en tung barn­dom i ”Som­mar i P1”.

– Mitt pro­gram kom­mer att hand­la om min upp­växt där hem­för­hål­lan­de­na kan­ta­des av myc­ket al­ko­hol och våld på hel­ger­na. Sa­ker som jag för­sökt ta tag i på se­na­re år, sä­ger han till Sve­ri­ges Radio.

Mar­ko Lehto­sa­lo om barn­do­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.