Bomb­s­hell: The He­dy La­marr sto­ry

TV Tidningen - - FILM KANALER -

20.30

Histo­ri­en om He­dy La­marr (1914–2000). Allt från skan­dalom­su­sa­de na­ken­fil­mer, till en rik­tig skå­de­spe­lar­kar­riär. Och se­dan blev hon upp­fin­na­re, ska­pa­de så­dant som ut­gör grun­den för vår tids tek­nis­ka platt­form med mo­bil­te­le­fo­ner. En fa­sci­ne­ran­de histo­ria. (2017

Gick drån skan­dalom­su­sad till upp­fin­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.