The dark to­wer

TV Tidningen - - FILM KANALER -

21.00

Step­hen Kings åt­ta böc­ker i ”Det mör­ka tor­net”-se­ri­en lig­ger många King-nör­dar varmt om hjär­tat. Men längs vägen till film har hans mi­nu­ti­öst de­tal­je­ra­de histo­ri­er ur­vatt­nats till en rätt tra­di­tio­nell även­tyrs­film. Idris El­bas re­vol­ver­man vill räd­da det mör­ka tor­net från den on­de man­nen i svart, ( Matt­hew McCo­naug­hey). (2017)

Ing­et för Step­hen King-fan­tas­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.