Ing­en vac­ker bild av till­va­ron

Jord­gubbs­lan­det

TV Tidningen - - FILM KANALER -

18.20

Var­dags­re­a­lis­tiskt dra­ma om pols­ka gäst­ar­be­ta­re i Skå­ne. Re­gis­se­rad av Wiktor Erics­son. En film som vill be­rät­ta nå­got om da­gens Sve­ri­ge, men ut­an pek­pin­nar. Vi föl­jer en polsk fa­milj – mor ( Ju­lia Kijows­ka, Guld­bag­ge­vin­na­re för bi­roll), far ( Pr­ze­myslaw Sa­dowski) och ton­års­son ( Staczek Cy­w­ka) – som ploc­kar jord­gub­bar, bor trångt i en hus­vagn, um­gås med and­ra po­lac­ker i sam­ma si­tu­a­tion och blir hun­sa­de av de svens­ka ar­bets­gi­var­na. Allt ställs på sin spets när äga­ren ( Tor­kel Pe­ters­son) till jord­gubbs­lan­det upp­täc­ker att hans egen dot­ter ( Nel­ly Ax­els­son) för­äls­kat sig i den pols­ka grab­ben. Och där finns åt­skil­li­ga and­ra tu­rer i histo­ri­en. (2017)

Staczek Cy­w­ka i rol­len som polsk bär­ploc­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.